مالیات علی الرأس حذف شد

مالیات علی الرأس حذف شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی برای جلوگیری از اعمال سلیقه مأموران مالیاتی خبر داد.