در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام فرمایید.

irplast.union@gmail.com

و یا با تلفن های

۰۲۱-۸۸۳۱۹۶۴۳

۰۲۱-۸۸۳۱۸۹۳۷

تماس بگیرید