پول های بدون زحمت در بالادستی پتروشیمی مانع از تکمیل زنجیره ارزش شده/ لزوم حمایت جدی دولت و مجلس از صنایع پایین دست پتروشیمی

پول های بدون زحمت در بالادستی پتروشیمی مانع از تکمیل زنجیره ارزش شده/ لزوم حمایت جدی دولت و مجلس از صنایع پایین دست پتروشیمی

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: زیر ساخت ها و تسهیلات لازم برای جذب سرمایه گذار در صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد شود.