جدول نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی

جدول نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی

کارمزد خدمات بانکی در سال 1401 در سال ۹۹ بود که با توجه به افزایش همه هزینه‌ها، افزایش کارمزد خدمات بانکی پیش‌بینی می شد که اتفاقا جنجال‌های زیادی را هم با خود به همراه داشت. علت این جنجال این بود که یکدفعه و پس از حدود ۳ سال هزینه خدمات بانکی و انواع کارمزدهابه...