بازگشایی ۵۰۰ میلیون یورو فاینانس چینی در پتروشیمی بوشهر

بازگشایی ۵۰۰ میلیون یورو فاینانس چینی در پتروشیمی بوشهر

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر با اشاره به سرمایه گذاری 2 میلیارد یورویی برای ساخت پتروشیمی بوشهر، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون یورو از فاینانس چینی برای تامین اعتبار ساخت این طرح پتروشیمی دریافت و به پیمانکاران پرداخت شده است.