پتروشیمی بندر امام یک واحد جدید پی‌وی‌سی احداث می‌کند

پتروشیمی بندر امام یک واحد جدید پی‌وی‌سی احداث می‌کند

رئیس مجتمع پی‌وی‌سی شرکت پتروشیمی بندر امام از آغاز مطالعات احداث یک واحد جدید پی‌وی‌سی در این مجتمع خبر داد و مشتریان و انجمن‌ها را برای نیازسنجی ظرفیت و گریدهای مورد نیاز به همکاری با شرکت دعوت کرد.