واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر پس از بازسازی کوره ها در مدار تولید قرار گرفت

واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر پس از بازسازی کوره ها در مدار تولید قرار گرفت

مدیرمجتمع پتروشیمی امیر کبیر با اعلام خبر در مدار قرار گرفتن واحد الفین این مجتمع گفت: به دنبال آتش سوزی اخیر پتروشیمی امیر کبیر واحد الفین این پتروشیمی پس از بازسازی کوره های آن، مجدد در مدار تولید قرار گرفت.