“توتال” و “شل” متقاضی سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان

“توتال” و “شل” متقاضی سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان

در حاشیه امضای تفاهم نامه بین ایمیدرو و شرکت ملی پتروشیمی مدیر عامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان از تمایل غول های صنعت همچون بی اِی اس اف، توتال و شِل برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان خبر داد.