آغاز شمارش معکوس افزایش ۲ برابری تولید متانول ایران/جزییات بهره برداری ۵.۴ میلیون تن ظرفیت تولید متانول

آغاز شمارش معکوس افزایش ۲ برابری تولید متانول ایران/جزییات بهره برداری ۵.۴ میلیون تن ظرفیت تولید متانول

در شرایط فعلی توسعه صنعت پتروشیمی بیشتر برمبنای اجرای طرح های تولید اوره و آمونیاک و متانول بنیان گذاشته شده به طوری که پیش بینی می شود امسال دست کم چهار طرح تولید اوره و متانول در صنعت پتروشمی ایران به بهره برداری برسد.