مواد پتروشیمی ایران به‌ترکیه صادر میشود، تبدیل به مسواک و دکمه میشود و دوباره به ایران برمیگردد!

مواد پتروشیمی ایران به‌ترکیه صادر میشود، تبدیل به مسواک و دکمه میشود و دوباره به ایران برمیگردد!

بازدید اقای دکتر جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی از کارخانه های دانش بنیان پلیمر و جلسات هم اندیشی با اقای حسین در دبیرکل اتحادیه پایین دستی پتروشیمی در جهت رفع موانع تولیدکنندگان