گزارش هفتگی محصولات پلیمری و شیمیایی برای هفته دوم اردیبهشت

گزارش هفتگی محصولات پلیمری و شیمیایی برای هفته دوم اردیبهشت

بیش از ۱۲ هزارتن محصول شیمیایی معامله شد؛ به گزارش پترون، در هفته دوم اردیبهشت ۲۲ هزار و ۷۰۶ تن محصول شیمیایی عرضه و بالغ بر ۲۲ هزار و ۸۷۷ تن تقاضا برای آن به ثبت رسید. در گروه محصولات شیمیایی؛ اسیدترفتالیک، کریستال ملامین، دی اتیل هگزانول،  استایرن منومر، دی اتیلن...