افزایش ۱۴.۵ درصدی دستمزد سال ۹۶ کارگران/حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان

افزایش ۱۴.۵ درصدی دستمزد سال ۹۶ کارگران/حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان

عضو هئیت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران خبرداد: نتیجه دویست و شصت و سومین جلسه شورای عالی کار مشخص شد؛جلسه شورایعالی کار برای بحث و تصمیم گیری در مورد دستمزد کارگران در سال اتی از ساعت ١٧ روز سه شنبه در طبقه دهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست علی ربیعی...