بهین یاب ابزار قوی در دستان مدیران دولت دوازدهم / همه آنچه که یک تصمیم در وزارت صنعت منجر شده است

بهین یاب ابزار قوی در دستان مدیران دولت دوازدهم / همه آنچه که یک تصمیم در وزارت صنعت منجر شده است

سامانه بهین یاب ابزار نظارتی بسیار قوی و حرفه است و در عین حال که متولی بهین یاب خود وزارت صنعت است اما حل مشکلات بهین یاب را از دیگران مطالبه می کند. در همین رابطه وزیر صنعت با انتقاد از خریداران بهین یاب، حل مشکل را از بورس مطالبه می کند و مدعی است چرا این واسطه ها در بورس حضور دارند، در حالی که خود وزارت صنعت مجوز حضور و ورود این افراد را داده است.انتظار این است که دولت دوم تدبیر و امید حمایت جدی از این سامانه صورت گیرد.