اعلام آمادگی بنیاد برکت برای مشارکت با سرمایه گذاران در طرحهای پایین دستی/۷۰ طرح توسعه صنایع پایین دستی آماده معرفی به سرمایه گذاران است

اعلام آمادگی بنیاد برکت برای مشارکت با سرمایه گذاران در طرحهای پایین دستی/۷۰ طرح توسعه صنایع پایین دستی آماده معرفی به سرمایه گذاران است

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، گفت: ۷۰ طرح توسعه ای در بخش صنایع پایین دستی آماده معرفی به سرمایه گذاران است.