یک قلم اشتغال صنعت پروفیل در و پنجره بخش پایین دستی ۱۰۰۰۰ نفر/میلیارد ها تومان به بهانه مالیات ارزش افزوده از جیب تولید کننده برده شده

یک قلم اشتغال صنعت پروفیل در و پنجره بخش پایین دستی ۱۰۰۰۰ نفر/میلیارد ها تومان به بهانه مالیات ارزش افزوده از جیب تولید کننده برده شده

طوسی:بیش از ۳ هزارکارگاه تولید درو پنجره در کشور وجود دارد که هر واحد به طور متوسط برای ۵ تا ۱۰ نفر اشتغالزایی کرده اند و اختلال در هر مرحله زنجیره تکمیلی بر روند تولید و اشتغال واحدهای بعدی زنجیره تاثیرگذار است.