چرا سعید جلیلی اصرار به نمایش فرصت‌ها و دستاورد‌های ملی دارد؟!

چرا سعید جلیلی اصرار به نمایش فرصت‌ها و دستاورد‌های ملی دارد؟!

بازدید اخیر عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان از چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست؛
وقتی در بهترین شرایط از فروش نفت ۷۰ میلیارد دلار عایدی داریم اما واردات محصولات صنایع پایین‌دست پتروشیمی تنها در میان همسایگان ایران ۱۲۷ میلیارد دلار است

گفتگو با رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی

گفتگو با رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی

آقای روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 92 اعلام کردند که بین صنایع بزرگ و کوچک، اولویت را به صنایع کوچک اختصاص خواهند داد. خوب است پس از 8 سال گزارش بدهند که چه میزان سرمایه‌گذاری در این دو اولویت انجام شده است؟