بررسی‌های چالش‌های گسترش تعاملات تجاری

بررسی‌های چالش‌های گسترش تعاملات تجاری

نشست هم اندیشی و هماهنگی نحوه استفاده از ظرفیت های تجاری بخش تعاون در اعزام هیات تجاری تخصصی با کشور روسیه با محوریت مواد غذایی و محصولات کشاورزی با حضور رئیس اتاق تعاون ایران و فعالان اقتصادی حوزه های مختلف بخش تعاون برگزار شد.