از بطری های پلاستیکی چند بار استفاده نکنید/برخی سودجویان حتی از رنگ های نساجی برای تولید بطری استفاده می کنند

از بطری های پلاستیکی چند بار استفاده نکنید/برخی سودجویان حتی از رنگ های نساجی برای تولید بطری استفاده می کنند

یک تولید کننده آب معدنی:بعضی از تولیدکننده ها متاسفانه به دلیل ارزانی از رنگ های بدون پروانه غذایی و حتی رنگ های نساجی برای تولید بطری استفاده می کنند.