دولت خوراک ۷۰۰۰ تومانی را دوباره تصویب کرد

دولت ایرادات هیات تطبیق درخصوص نرخ خوراک را که عمدتا اشکالات شکلی بوده برطرف کرده، اما طبق قانون زمان اجرای این نرخ ها (۷۰۰۰ تومان) از تاریخ ابلاغ مصوبه جدید (و نه از ابتدای سال) خواهد بود

این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، بنابراین احتمالا نرخ های جدید خوراک حدودا برای ۷ ماه آتی صنایع مشمول، مبنای عمل خواهد بود که می‌تواند خبر نسبتا خوبی برای بازار باشد.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *