جزییات بهره برداری از ۵ طرح جدید پتروشیمی/ افزایش ۱۰ میلیون تنی ظرفیت پتروشمی ایران تا پایان سال ۹۶

تا پایان سال ۹۵ ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به حدود ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن افزایش یافت و سال گذشته تولید محصولات پتروشمیایی کشور با ثبت افزایشی ۹ درصدی به بیش از ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.

از ابتدای امسال تاکنون با بهره برداری از ۵ طرح جدید شامل پتروشیمی کردستان، پلی استایرن انتخاب، پلی استایرن تخت جمشید، فاز دوم پتروشیمی کاویان و واحد MEG پتروشیمی مروارید، ظرفیت تولید پتروشیمی کشور افزایش یافته که پیش‌بینی می‌شود در ادامه سال جاری هم تولید تجاری از ۵ طرح دیگر پتروشیمی آغاز شود.

به گزارش پترون به نقل از اپیک، در شرایط فعلی فاز سوم اوره و آمونیاک پتروشمی پردیس باظرفیت اسمی ۱.۷۵۵ میلیون تن، متانول کاوه با ظرفیت اسمی ۲.۳۱۰ میلیون تن، فاز اول پتروشیمی بوشهر با ظرفیت اسمی ۴.۱۰۰ میلین تن، متانول مرجان با ظرفیت اسمی ۱.۶۵۰ میلیون تن و فاز اول پتروشیمی پتروکیمیای ابن سینا با ظرفیت اسمی ۲۳ هزار تن در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

در مجموع با بهره برداری کامل از این ۵ طرح حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی ایران افزوده خواهد شد. از سوی دیگر، مطابق با برنامه ارائه شده از سوی مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیش‌بینی می‌شود امکان تولید بیش از ۴.۲۸۰ میلیون تن محصول قابل عرضه از این پنج طرح وجود داشته باشد.

طبق برنامه‌های ارائه شده قرار است فاز سوم پتروشیمی پردیس با برنامه تولید ۱.۰۵۳ هزار تن اوره در تابستان امسال، متانول کاوه در نیمه دوم امسال با برنامه تولید ۹۲۴ هزار تن متانول، فاز اول پتروشیمی بوشهر با برنامه تولید ۱.۷۲۶ میلیون تن متانول در نیمه دوم سال، پتروشمی مرجان با برنامه تولید ۵۷۷ هزار تن متانول در نیمه دوم سال و فاز اول پتروشیمی پتروکیمیا ابن سینا با برنامه تولید ۸ هزار تن  انیدریک مالئیک در نیمه دوم سال در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین پیش‌بینی کرده تا پایان سال ۹۶ ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به مرز ۷۰ میلیون تن و تولید پتروشیمی کشور به حدود ۵۸ تا ۶۰ میلیون تن افزایش یابد که در این صورت برای دومین سال متوالی رکورد بالاترین تولید در تاریخ صنعت پتروشیمی به ثبت می رسد.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *