ظرفیت ۶۸ میلیون تنی تولید پتروشیمی در سال ۱۳۹۶

معاون مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تشریح سیر صعودی افزایش ظرفیت در صنعت پتروشیمی کشور پرداخت.

گزارش سیر صعودی افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور:

به گزارش پترون به نقل از نیپنا، سعید باغبانی، معاون مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارائه جزئیاتی از مسیر مثبت ایجاد ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور از سال 91 به بعد، گفت: ظرفیت واقعی تولید صنعت پتروشیمی در سالجاری به 68 میلیون تن می رسد.

وی افزود: مجموع ظرفیت ایجاد شده در صنعت پتروشیمی در  سال ۹۴ نزدیک به ۵۸  میلیون تن بود، که این ظرفیت  در سال ۹۵ به ۶۱ میلیون تن افزایش یافت.

باغبانی، با بیان اینکه اگر بخواهیم آمار تولید واقعی را در نظربگیریم میزان درصد تولید واقعی اسمی در سال ۹۴ نزدیک ۸۰ درصد بود، این درصد در سال گذشته ۸۳ درصد و در سال ۹۶ پیش بینی می کنیم تا ۸۵ درصد ظرفیت برسد که باید گفت افزون بر آنکه ظرفیت اضافه تولید می کنیم، توان تولید واقعی مان از همین ظرفیت را هم افزایش می دهیم.

معاون مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: این افزایش ظرفیت بابت ایجاد طرح‌های جدید، رفع تنگناهای تولید و بخشی هم رفع کمبود خوراکی است که بخش بالادستی توانسته برای ما تامین کند.

براساس توضیح او، به عنوان نمونه پارسال شاهد افزایش تولید ۹ درصدی نسبت به سال پیش از آن بودیم که حدود پنج درصد از این میزان به دلیل بهره برداری از طرح‌های جدید، ۴ درصد به دلیل بهبود شرایط واحدها و مقداری از آن هم به خاطر رفع کمبود خوراک و بخشی نیز متاثر از شرایط مناسب کارکردن تجهیزات تولید است.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *