بخشنامه جدید گمرک در خصوص تشریفات صادرات انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی

گمرک جمهوری اسلامی ایران تشریفات صادرات انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی را ابلاغ کرد.

به گزارش پترون، علی اکبر شادمانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی بخشنامه جدید در خصوص تشریفات صادرات انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه:

۱ـصادرات انواع رنگ صنعتی مشمول ضوابط استاندارد اجباری(ملی) یا رویه استاناردسازی (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل اصلاحی پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای) نمی باشد.

۲ـمطابق بند ۴ مصوبات شماره ۹۵/۲۳۸۱/ص مورخ ۹۵/۴/۱۹ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام تشریفات گمرکی صادرات انواع رنگ صنعتی، چنانچه به صورت مظروف( بسته بندی شده در ظروف با ظرفیت حداکثر ۲۵ لیتر) و آکبند باشد، مشمول تشریفات مندرج در فصل سوم دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نخواهد بود. لیکن لازم است نمونه کالای اظهاری را به آزمایشگاه مستقر در آن گمرک ارسال نمایند تا پس از تعیین ماهین آن، صادرکننده نسبت به ارائه اصل فاکتور منشا خرید به میزان حلال استفاده شده در محموله اظهاری اقدام نماید.بدیهی است چنانچه محمولات موصوف به صورت فله اظهار گردد، انجام تشریفات صادرات آن مشمول ضوابط مقرر در دستورالعمل اصلاحی ستاد می باشد.

۳ـمطابق مفاد بخشنامه ردیف ۴۳۴ مورخ ۸۹/۱۱/۲۴ صادرات رنگهای ساختمانی مشمول ضوابط استاندارد اجباری بوده لیکن انجام تشریفات صادرات آنها خارج از شمول دستورالعمل اصلاحی پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای می باشد.لذا در زمان اظهار نسبت به اخذ گواهی کاربرد علامت استاندارد ملیاز ذینفع یا ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد جهت صدور گواهی انطباق اقدام نمایند.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *