امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی

با بخشنامه جدید سازمان مالیاتی برای واحد های تولیدی امکان تقسیط بدهی مالیاتی صرفا برای یک بار دیگر فراهم شد.

با ابلاغ بخشنامه جدید؛

به گزارش پترون،  سید کامل تقوی نژاد با با ارسال بخشنامه ای به تمام اداره کل های امور مالیاتی  اعلام کرد چنانچه صاحبان واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید را نداشته باشند، اداره امور مالیاتی می توانند صرفا برای یک بار دیگر مجددا بدهی مالیاتی را تقسیط کنند.

در این بخشنامه آماده است:
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۴ /ص مورخ  ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ بدینوسلیه مقرر می گردد:
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را ندارد، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط های قبلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون فوق صرفا برای یکبار فراهم گردد.
بدیهی است در خصوص اینگونه مودیان بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۸۳۱/۶۲۳۱۹  مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و با تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چک ها و سفته های برگشتی و واخواستی قبلی منبع می نمود، با صدور این بخشنامه لغو می گردد.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *