اصلاحیه نحوه استرداد مالیات ارزش افزوده و عوارض صادرات

گمرک ایران دستورالعمل جدید ۱۵ ماده ای معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را منتشر کرد.

از سوی گمرک منتشر شد؛

به گزارش پترون، گمرک ایران دستورالعمل جدید ۱۵ ماده ای معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را منتشر کرد که طی آن اعلام شد: این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۱۵ تبصره تهیه و تنظیم شده که برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط جاری خواهد بود.

در مقدمه این دستورالعمل آمده است: برابر مفاد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حَسَب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.

تبصره ۱- در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده ظرف دوره بعد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد.

در این چارچوب دستورالعمل حاضر به عنوان ضوابط اجرایی و فرم های استرداد مالیات و عوارض، برای آن دسته از مؤدیان که مانده اضافه پرداختی اظهار نموده و متقاضی استرداد گردیده اند، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین گردیده است.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *