راه اندازی مرکز داوری اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در آینده ای نزدیک

حسین دور عنوان کرد: رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور از راه اندازی مرکز داوری دراین اتحادیه در آینده ای نزدیک خبر داد

حسین دور رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور در گفتگو با پترون ضمن اشاره به اهمیت پشیتبانی حداکثری از تعاونی های عضو اتحادیه سراسری راه اندازی مرکز داوری در اتحادیه را موضوعی اساسی قلمداد کرد.
اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی بعنوان بزرگترین تشکل کشوری متشکل از20 تعاونی مشتمل بر5481 واحد فعال در صنایع پایین دست پتروشیمی کشور محسوب می شود.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *