صحت انتخابات هیات بازرسی اتحادیه پایین دستی پتروشیمی تایید شد

کمیسیون کشوری نظارت بر انتخابات اتحادیه های تعاونی ضمن تایید صحت و سلامت انتخابات هیات بازرسی اتحادیه، این انتخابات را منطبق بر قانون و مقررات تشخیص داده و اعتراضات را وارد ندانست

به گزارش پترون، کمیسیون کشوری نظارت بر انتخابات اتحادیه های تعاونی در جلسه دوشنبه ۲۴ مهر ماه پس از بررسی شکوایه و مستندات، نحوه برگزاری مجمع عمومی مورخ ۱۹ مهرماه اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی را منطبق بر قانون و مقررات موضوعه تشخیص داد.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *