بازدید نماینده اتاق بازرگانی و صنعت باشقیزستان از اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی

به گزارش پترون، جوراخون بابوخونوف نماینده اتاق بازرگانی و صنعت جمهوری باشقیزستان روسیه با حضور در دفتر اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی با مسعود میرزایی مدیرعامل و حسین در دبیرکل اتحادیه دیدار کرد. در این دیدار طرفین بر گسترش همکاری ها در حوزه پلاستیک و پلیمر تاکید کردند.

به گزارش پترون، جوراخون بابوخونوف نماینده اتاق بازرگانی و صنعت جمهوری باشقیزستان روسیه با حضور در دفتر اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی با مسعود میرزایی مدیرعامل و حسین در دبیرکل اتحادیه دیدار کرد.

در این دیدار طرفین بر گسترش همکاری ها در حوزه پلاستیک و پلیمر تاکید کردند.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *