جزییات توافق اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری/توسعه صنایع تکمیلی در مناطق محروم شتاب می گیرد

جلسه مشترک مدیران اتحادیه پایین دستی پتروشیمی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشو ربا هدف فعالسازی و افزایش ظرفیت صنایع تکمیلی در مناطق محروم و روستایی برگزار شد.

به گزارش پترون، در این جلسه مقرر شد اتحادیه پایین دستی نسبت به تهیه مشخصات فنی، مالی و اقتصادی واحدها در مناطق محروم و روستایی با هدف فعال سازی، افزایش ظرفیت تولید، بهبود تکنولوژی، شناسایی بازارهای جدید و ارائه گزارش از پراکندگی بنگاه های موجود در روستاها و نواحی صنعتی کشوراقدام کند.

پس از تهیه گزارش اتحادیه پایین دستی پتروشیمی مدل های حمایتی تسهیلاتی، گمرکی و مالیاتی و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

این معاونت به طرح های مشارکتی روستایی به شرط استقرار در روستاهای مرزی با وام با کارمزد صفر درصد و در دیگر روستاها تسهیلات با کارمزد سه درصد تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *