تصویر بدون روتوش از بحران گاز

تصویر بدون روتوش از بحران گاز

تنها ۳۶ درصد مشترکان گاز در ایران پرمصرف هستند اما همین تعداد ۶۵ درصد گاز مصرفی کشور را می‌سوزانند. به طوریکه یک‌سوم مشترکان بیش از سه برابر دوسوم دیگر مشترکان گاز می‌سوزانند.

تولید روزانه گاز غنی ایران به ۱۰۴۰ میلیون مترمکعب رسید

تولید روزانه گاز غنی ایران به ۱۰۴۰ میلیون مترمکعب رسید

مدیر نظارت بر تولید شرکت نفت گفت: هم‌اکنون شرکت ملی نفت ایران از ۲۳ میدان گازی در کشور روزانه یک میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند که حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب آن را برای توزیع در شبکه مصرف به شرکت ملی گاز تحویل می‌دهد.