صنعت پتروشیمی پرچمدار رشد تولید است

صنعت پتروشیمی پرچمدار رشد تولید است

طرح فروش اعتباری، با ابتکار شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجرا شد که منجر به افزایش تامین مالی اعتباری از ماهانه 100 میلیارد تومان به 4500 میلیارد تومان (در مجموع به 18 هزار میلیارد تومان) شد.

۷۱ هزار تن مواد شیمیایی و پلیمری فروخته شد

۷۱ هزار تن مواد شیمیایی و پلیمری فروخته شد

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی بورس کالای ایران روز شنبه ۸ بهمن ماه میزبان معامله ۳۶ هزار تن لوب کات سنگین، ۱۵ هزار و ۹۵۸ تن مواد شیمیایی، ۸ هزار تن گوگرد کلوخه، ۷ هزار تن لوب کات سبک، ۴ هزار و ۵۰ تن مواد پلیمری، ۲۸۰ تن گوگرد گرانوله، ۵۰ تن قیر و ۵۲ تن PDA TAR بود.