قیمت پایه محصولات پتروشیمی

میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 18/10/1401

bourse.1401.10.18

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *